Skup złomu stalowego i żeliwnego

Podstawowym przedmiotem działalności firmy jest obrót złomami metali żelaznych. Naszymi dostawcami są firmy i przedsiębiorstwa produkcyjne, jak również osoby prywatne posiadające wyżej wymienione surowce.

Dysponujemy własnym transportem samochodowym służącym do kontenerowego przewozu złomu jak i jego załadunku w postaci:

  • samochodu ciężarowego m-ki SCANIA wraz z przyczepą wyposażonego w żuraw i chwytak do złomu wielkogabarytowego,
  • samozaładowczego samochodu ciężarowego m-ki IVECO z przyczepą, urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów i chwytakiem do złomu wsadowego, zainstalowanym na wysięgniku żurawia,
  • koparek kołowych przeładunkowych z chwytakiem do złomu.

Na życzenie klienta podstawiamy kontenery do zbiórki złomu i odbieramy je niezwłocznie po zgłoszeniu. Możliwy także załadunek materiału do wywozu.

Skupujemy:

  • złom stalowy wsadowy i niewsadowy
  • złom żeliwny
  • złom poprodukcyjny

Ponadto skupujemy  i przerabiamy:

  • złom silników elektrycznych
  • złom kabli Cu i Al
  • złom linki AFL

Chcesz poznać cenę? Zadzwoń : 604-151-404