Rivascrap spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa to podmiot zbudowany od podstaw na bazie polskiego, prywatnego kapitału oraz doświadczenia branżowego zdobytego przez jej personel przez wiele lat, gdyż historia naszej firmy oraz początki działalności kadry zarządzającej sięgają 1999 roku.

 

Przedmiotem naszej działalności są:


 • hurtowy obrót złomem stalowym,
 • gospodarka odpadami, w tym również niebezpiecznymi: odbiór, transport, unieszkodliwianie lub recykling,
 • demontaże konstrukcji oraz maszyn przeznaczonych do likwidacji lub odzysku,
 • wyburzenia obiektów budowlanych, łącznie z projektami rozbiórek,
 • prace ziemne oraz usługi ciężkim sprzętem,
 • demontaże bocznic i linii kolejowych.

 

Posiadamy:


 • decyzje administracyjne zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami w tym niebezpiecznymi,
 • wpis do rejestru BDO na listę podmiotów uprawnionych do transportowania odpadów
 • specjalistyczną flotę transportową oraz park maszynowy na którą składa się:
  • samochód ciężarowy m-ki SCANIA wraz z przyczepą wyposażony w żuraw i chwytak do złomu wielkogabarytowego,
  • samozaładowczy samochód ciężarowy m-ki IVECO z przyczepą, urządzeniem hakowym do przewozu kontenerów i chwytakiem do złomu wsadowego, zainstalowanym na wysięgniku żurawia,
  • samochód ciężarowy m-ki IVECO tak zwany „bramowiec” do przewozu kontenerów o mniejszej kubaturze,
  • koparki gąsienicowe z wymiennym osprzętem w postaci naczyń podsiębiernych, chwytaków do odpadów, młotów hydraulicznych lub pulweryzerów,
  • koparkę kołową przeładunkową z chwytakiem do złomu,
  • koparkę kołową z naczyniem podsiębiernym, młotem hydraulicznym, lub chwytakiem do złomu,
  • zagęszczarki i inny drobny sprzęt do prac ziemnych,
  • zakrętarki torowe,
  • nożyce aligatorowe do cięcia złomu,
  • paczkarkę do prasowania lekkich frakcji złomowych,
  • palniki gazowe do cięcia złomu wielkogabarytowego.


Ponadto dysponujemy osobami posiadającymi:


 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej oraz instalacyjnej,
 • uprawnienia kolejowe, drogowe i mostowe,
 • uprawnienia spawalnicze,
 • uprawnienia „SEP” – SEP grupa 1 – elektryczne , SEP grupa 2 – cieplne, SEP grupa 3 – gazowe.

Nasza nieustanna, zmierzająca do ciągłego doskonalenia metod działalności polityka, oraz poszerzanie uprawnień i kompetencji personelu sprawia, że jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw każdemu wyzwaniu.