2018

- rozbiórka budynku warsztatu automatyki na stacji Solec Kujawski wraz z ułożeniem kostki typu "POLBRUK" w miejscu rozebranego budynku - inwestor PKP PLK ZLK w Bydgoszczy  

 
- demontaż stalowej dwubelkowej suwnicy o udźwigu 3,2 t i rozpiętości 17 m wraz z podtorzem i słupami kratowncowymi ( sztuk 9x2) oraz zakup powstałego złomu - inwestor Ciepło Jawor Sp. z o.o. 

- demontaż 4 stanowisk słupowych usytuowanych obok drogi S8 w Tomaszowie Mazowieckim - inwestor PKP Energetyka S.A.

- zakup i likwidacja 7 sztuk wraków lokomotyw wraz z demontażem i przygotowaniem elementów jezdnych do odzysku  – inwestor PKP CARGO S.A. 

- zagospodarowanie odpadów z terenu pasa montażowego realizowanego gazociągu DN1000 zalegających pod powierzchnią terenu  na nieruchomości położonej w gminie Długołęka, obręb Dobroszów – inwestor GAZ SYSTEM S.A.

- rozbiórka linii napowietrznej SN 15kV „PKP2” relacji: GPZ Antoniew – PT Zgierz wraz z zakupem złomu powstałego w wyniku likwidacji – inwestor PKP Energetyka S.A. 

- rekultywacja nieczynnej stacji paliw i wyburzenie budynku po magazynie olejów i smarów wraz z utylizacją skażonego gruntu i zbiornika paliw – inwestor EUROVIA KRUSZYWA S.A.

- karczowanie pni na trasie gazociągu Kędzierzyn – Koźle – Tworóg – inwestor GAZ SYSTEM S.A.

- demontaż galerii nawęglania kotłowni miarowej, skrócenie betonowej estakady podtorza suwnicowego oraz zakup złomu stalowego z remontów i demontaży w Jaworze – inwestor CIEPŁO-JAWOR Sp. zo.o.

- demontaż 9 silosów zbożowych o poj. 150 t. w Drobninie wraz z zakupem złomu powstałego po likwidacji – inwestor OHZ „Garzyn” Sp. z o.o.

2017

- rozbiórka wiaty stalowej znajdującej się na Oczyszczalni Ścieków w Zawierciu wraz z zakupem złomu powstałego w wyniku demontażu  - inwestor RPWiK Sp. z o.o.

- demontaż spalonej konstrukcji części hali w Płotach – inwestor POL TRUCK SERVICE Sp. z o.o.

- rozbiórka budynku schroniska st. Jedlanka linii nr 12 Skierniewice – Łuków – inwestor PKP PLK S.A. ZLK w Siedlcach

- rozbiórka budynku gospodarczego st. Góra Kalwaria linii nr 12 Skierniewice – Łuków – inwestor PKP PLK S.A. ZLK w Siedlcach

- rozbiórka budynku posterunku PKSP Ujrzanów oraz studni linii nr 31 Siedlce – Siemianówka – inwestor PKP PLK S.A. ZLK w Siedlcach

- rozbiórka posterunku odstępowego p.o. Brzozowica linii nr 2 Warszawa – Terespol – inwestor PKP PLK S.A. ZLK w Siedlcach

- rozbiórka budynku warsztatu st. Siedlce linii nr 2 Warszawa – Terespol – inwestor PKP PLK S.A. ZLK w Siedlcach

- rozbiórka budynku gospodarczego st. Tłuszcz linii nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka  – inwestor PKP PLK S.A. ZLK w Siedlcach

- rozbiórka (likwidacja) 2 szt. stalowych zbiorników MPS w kompleksie wojskowym Darżewo wraz z rekultywacją stacji paliw – inwestor 17 Wojskowy Oddział Gospodarczy

- fizyczna likwidacja i rekultywacja zakładowej stacji paliw na terenie Kopalni Kruszyw w Granicznej – inwestor EUROVIA KRUSZYWA S.A.

- likwidacja suwnicy bramowej SB-1 wraz z zakupem złomu powstałego z demontażu w Zielonej Górze – inwestor EDF Polska S.A.

- likwidacja masztów antenowych wraz z fundamentami na SRP Komorniki, SRP Bolków, SRP Zbąszyń, SRP HM Głogów I i II, SRP HM Legnica o wysokościach od 12 do 25 m – inwestor GAZ SYSTEM S.A.

- likwidacja masztu o wysokości 60 m w Zielonej Górze  przy ul. Wrocławskiej – inwestor GAZ SYSTEM S.A.

- usługi porządkowe w zakresie sprzątania końcowego obiektu na terenie budowy Eberspaecher Godzikowice – Inwestor AWBUD S.A.