Zakres usług:


 1. wyburzenia  obiektów kubaturowych:
  • hal magazynowych o konstrukcji stalowej i żelbetowej,
  • budynków przemysłowych,
  • budynków gospodarczych,
  • budynków biurowych,
  • budynków jedno- i wielorodzinnych.
 2. likwidacja obiektów liniowych:
  • sieci elektroenergetycznych NN,SN, WN,
  • infrastruktury kolejowej – torów, bocznic, rozjazdów,
  • mostów, estakad, wiaduktów, kładek dla pieszych,
  • elementów infrastruktury drogowej.
 3. rekultywacje terenów skażonych, np. nieczynnych baz paliwowych,
 4. demontaż maszyn,  urządzeń i konstrukcji stalowych:
  • masztów i wież,
  • lokomotyw, wagonów towarowych i osobowych,
  • suwnic, przenośników, estakad,
  • zwałowarek, przesypowni, silosów.
 5. rozbiórki obiektów podziemnych:
  • schronów i tuneli,
  • pozostałości fundamentów przemysłowych,
  • bunkrów paliwowych.

 

Dysponujemy


 • własnym parkiem sprzętowym, w skład którego wchodzą: koparki gąsienicowe, koparki kołowe oraz dwudrogowe, młoty wyburzeniowe, pulweryzery, zakrętarki torowe, zagęszczarki i inne urządzenia niezbędne do wykonywania wszelkiego rodzaju demontaży, rozbiórek i likwidacji. Specjalistyczny sprzęt zwiększa do maksimum efektywność naszych działań.
 • personelem posiadającym wieloletnie doświadczenie w realizacji rozbiórek, demontaży konstrukcji oraz wyburzeń obiektów budowlanych.
 • decyzjami administracyjnymi zezwalającymi na zbieranie oraz transport odpadów, a co za tym idzie wszelkiego rodzaju prace wykonujemy kompleksowo, tj. od uzyskania stosownych pozwoleń poprzez likwidację obiektu po zagospodarowanie powstałych odpadów, uporządkowanie terenu oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Wykaz zrealizowanych przez nas prac znajdą Państwo tutaj - link

Wieloletnie doświadczenie, wykwalifikowana kadra i specjalistyczny sprzęt pozwalają nam na podejmowanie zleceń nawet o bardzo wysokim stopniu skomplikowania.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.